καλοκαίρια στο Αιγάλεω

Ο μαρασμός της εμπειρίας και η κρίση της συλλογικής μνήμης, η απώθηση των λαϊκων τάξεων από τα ιστορικά κέντρα αλλά και η αποξένωση των κατοίκων της πόλης με την ιστορία και το χώρο της, αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού.

(Ε. Πορτάλιου, η αποξένωση από τον χώρο της πόλης και η κρίση της συλλογικής μνήμης, 1997)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *