+τεχνία- στην σχολή καλών τεχνών 20-21-22 νοέμβρη

Η +ΤΕΧΝΙΑ-,  ένα εγχείρημα που εδώ και χρόνια έχει εστιάσει στην σημασία των εμπορευματικών σχέσεων και της δύναμης της εικονικότητας στο βάθεμα της αλλοτρίωσης στην καθημερινή ζωή, ένα εγχείρημα που επιχειρεί μια ανάλυση των ιδεολογικών και υλικών μηχανισμών της λεγόμενης “Κοινωνίας του Θεάματος” αλλά και ταυτόχρονα μια  σύνθεση εναντιωματικών δράσεων, καταθέτει την άποψή της μέσα στην συγκυρία. Μια άποψη τόσο θεωρησιακή όσο και “αισθητική”.  Σημείο θεωρησιακής αναφοράς δεν θα μπορούσε παρά να είναι η εξέγερση του περασμένου Δεκέμβρη, η εστίαση στην επιθετικότητα ενάντια στο Εμπόρευμα και το Θέαμα, πόσο “μοιάζει”  με άλλες εξεγέρσεις στις αντίστοιχες στοχεύσεις και τις ποιότητές της, ποιές είναι οι ιδιοτυπίες της, πώς αντιμετωπίστηκε από τους μηχανισμούς χειραγώγησης. Η “αισθητική” πρόταση εκφράζεται από μουσικά σχήματα, ινσταλέισον, διαδραστικό βίντεο… Η έκδοση δύο βιβλίων από την +τεχνία- συνιστά και μια περαιτέρω πρόταση για οργανωμένες συλλογικές αυτοεκδόσεις, πρόταση που μαζί με τα περιεχόμενα των βιβλίων θα παρουσιαστεί στο τριήμερο. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο είτε της ριζοσπαστικής χαριστικότητας είτε της ελεύθερης οικονομικής συνεισφοράς ως εμπράγματων αμφισβητήσεων των κυρίαρχων εμπορευματικών σχέσεων.afisa

Leave a Reply

Your email address will not be published.